5000 ZŁ DLA BIBLIOTEKAREK W III EDYCJI KONKURSU STYPENDIALNEGO IM. OLGI ROK

dodano: 18.06.2014
Źródło: Informacja prasowa
Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o dwa stypendia w wysokości 5000 zł. Dzięki swojej aktywności mają szansę wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Stypendium zostanie wręczone podczas V Kongresu Bibliotek Publicznych 20 października w Warszawie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 31 lipca.

W tegorocznej edycji bibliotekarki mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Stypendia są finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz funduszu wieczystego im. Olgi Rok, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę swojej babci – bibliotekarki. Celem konkursu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które, jak mówi Ania Rok: potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań i odważnie zmieniają swoje społeczności, mimo nie zawsze łatwych warunków. 

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste. Przy ocenie zgłoszeń kapituła bierze pod uwagę to, w jakim stopniu działalność kandydatki może być inspiracją dla innych kobiet, zwłaszcza pochodzących z małych miejscowości, a także całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi. W skład Kapituły wchodzą – oprócz Ani Rok - przedstawicielki i przedstawiciele bibliotek, organizacji pozarządowych, świata literatury i mediów m.in. Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa, Teresa Ogrodzińska – działaczka organizacji pozarządowych, prezeska Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Anna Orlikowska – laureatka II edycji Konkursu im. Olgi Rok, dyrektorka Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, Rafał Kramza - prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Paweł Łukasiak - prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W 2012 roku stypendium im. Olgi Rok otrzymała Urszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na Podkarpaciu. W roku 2013 laureatką została Anna Orlikowska – dyrektorka Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Jak sama mówi, nagroda dla niej, to niezwykła, kolejna przygoda w życiu i szansa na dalszy rozwój. Pytana na co przeznaczyła nagrodę, odpowiedziała: Kupiłam sobie tablet, który zabieram na wyjazdy, szkolenia i warsztaty. Zastępuje mi on laptop, który niestety był cięższy i zabierał więcej miejsca. Tablet nie tylko ułatwia mi bezpośredni kontakt z pracą, mogę wysyłać maile, ale również zastępuje mi aparat fotograficzny. Mogę na bieżąco wysyłać informacje na stronę, publikować wydarzenia na stronie na facebooku czy stronie biblioteki. Zaczęłam ponownie szlifować język angielski. Przeszłam test kwalifikacyjny i wykupiłam sobie kurs e-learningowy „Angielski dla bibliotekarzy” prowadzony przez specjalistów z biblioteki w Toruniu. Dzięki temu poszerzam specjalistyczne słownictwo o terminologię z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej w języku angielskim. Na pytanie o konkretny przykład tego, jak nagroda wpłynęła na życie Pani Anny, odpowiedziała: Dzięki temu, że postanowiłam się uczyć języków po raz pierwszy przeprowadziłam rozmowę telefoniczną z menadżerem zespołu z Nigerii. Uczestnicy zespołu chcieli uczestniczyć w Naszym Festiwalu Folkloru w Brusach „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Proszę mi wierzyć, to dla mnie było duże osiągnięcie, bardzo duże! Jestem z siebie dumna.

Bibliotekarki mogą przesyłać zgłoszenia do 31 lipca na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. W formularzu mają opisać między innymi:
  • aktualne miejsce pracy i wykonywane obowiązki,
  • potrzeby osób korzystających z biblioteki i sposoby, w jaki biblioteka do nich dociera,
  • jeden projekt biblioteki będący szczególnym powodem do dumy, 
  • najważniejsze doświadczenie związane z pracą w bibliotece,
  • rozwój swojej biblioteki w perspektywie 10 lat,
  • współpracę z członkami lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia mogą dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty.  Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Partnerem wspierającym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Dalsze informacje na stronie: projektbabcia.pl
Sylwetki zeszłorocznych laureatek oraz raport z II edycji na stronie funduszewieczyste.pl

O funduszu Olgi Rok w Tygodniku „POLITYKA”

Kontakt:

Katarzyna Kunert
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel. 22 622 01 22 wew. 22