21 LUTY - DYKTANDO W BIBLIOTECE

dodano: 26.02.2019
autor: MGBP Korsze
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach włączyła się już po raz trzeci w obchody organizując Dyktando, pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”. Celem konkursu była popularyzacja zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Korsz, rozwijanie zainteresowań i rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat kultury języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, ale przede wszystkim była to forma zabawy z ortografią i współzawodnictwo w „potyczkach ortograficznych”.

Zadaniem uczestników było napisanie podyktowanego tekstu z jak najmniejszą liczbą błędów ortograficznych. Dyktando przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych. Jedna grupa to młodzież, druga - dorośli. Dyktando pisane było na oryginalnych kartkach podpisanych kodem uczestnika w celu zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. Po przedstawieniu ogólnych zasad dyktanda, jego uczestnicy przystąpili do wytężonej pracy umysłowej i z wielkim entuzjazmem pisali dyktowany tekst. Prace zostały następnie sprawdzone przez wcześniej powołaną komisję. Ocenie podlegała poprawność ortograficzna zapisanego tekstu. W przerwie pomiędzy poszczególnymi grupami oraz w czasie kiedy komisja sprawdzała teksty, uczestnicy dyktanda mogli poczytać prasę przy kawie i herbacie, skorzystać z komputerów i tabletów oraz wymienić się uwagami na temat pisanego tekstu.

Tekst Dyktanda był o wiele trudniejszy niż ubiegłoroczny - tak twierdzili śmiałkowie, którzy podjęli wyzwanie i zdecydowali się sprawdzić swoje możliwości ortograficzne. Pisownia nastręczyła wszystkim nie lada problemów. Zwycięzcą Dyktanda dla młodzieży został Kacper Płocharczyk, który po raz drugi otrzymał tytuł „Mistrza Ortografii”. II miejsce zajęła Emilia Wiktorko, zaś III miejsce Natalia Gałęzowska.

Spośród dorosłych uczestników dyktanda wyłoniono 3 osoby, które najlepiej napisały Dyktando. I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Pani Ewa Wronisz, II miejsce zajęła Pani Anna Grzela zaś III miejsce Pani Wiesława Kowalska.

Laureaci, oprócz zaszczytnego tytułu „Mistrza Ortografii”, otrzymali statuetki oraz nagrody ufundowane przez Bibliotekę. Pozostali uczestnicy dyktanda otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom dyktanda serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.

Stara zasada mówi: trening czyni mistrza, także mistrza ortografii, dlatego namawiamy do codziennej zabawy z ortografią i zapraszamy na kolejne edycje dyktanda.