USŁUGI DRUKU:

- A4 czarno-biały                                                                                                0,30 zł
- A4 druk kolorowy (tekst i małe obrazki)                                                              1,00 zł
- A4 druk kolorowy (kolor zajmuje ponad 50% powierzchni arkusza)                       3,00 zł
USŁUGI KSERO:

- A4 jednostronnie                                                                                              0,30 zł
- A4 dwustronnie                                                                                                0,60 zł
WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Za wynajem pomieszczeń na spotkania, zebrania, kursy, itp.:
- w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach ustala się na kwotę 20,00 zł/godz.
- w Filii Bibliotecznej w Sątocznie, Łankiejmach, Kraskowie i Garbnie ustala się kwotę 10,00 zł/godz.
WYPOŻYCZALNIA STROJÓW KARNAWAŁOWYCH
Stroje mikołaja oraz stroje postaci z bajek
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Sprowadzane są na życzenie książki z innych bibliotek
Czytelnik ponosi koszty przesyłki