USŁUGI KSERO I DRUKU:

- A4 czarno-biały (jednostronnie)
- A4 czarno-biały (dwustronnie)
- A4 kolorowy (tekst i małe obrazki)
- A4 kolorowy (kolor zajmuje ponad 50% powierzchni arkusza)

 

0,30 zł
0,60 zł
1,00 zł
3,00 zł
WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Za wynajem pomieszczeń na spotkania, zebrania, kursy, itp.:
- w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach ustala się na kwotę 20,00 zł/godz.
- w Filii Bibliotecznej w Sątocznie, Łankiejmach, Kraskowie i Garbnie ustala się kwotę 10,00 zł/godz.
WYPOŻYCZALNIA STROJÓW KARNAWAŁOWYCH
Stroje mikołaja oraz stroje postaci z bajek
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Sprowadzane są na życzenie książki z innych bibliotek
Czytelnik ponosi koszty przesyłki