Katarzyna Kietlińska
p.o. dyrektora
biblioteka główna

filia biblioteczna w Kraskowie
dyrektor@mgbpkorsze.pl

k.kietlinska@mgbpkorsze.pl

Barbara Szwarc
główny księgowy
biblioteka główna
bszwarc@mgbpkorsze.pl

Zofia Janczewska
bibliotekarz
biblioteka główna
z.janczewska@mgbpkorsze.pl

Anna Szumkowska
bibliotekarz
biblioteka główna
aszumkowska@mgbpkorsze.pl

Magdalena Duńska
młodszy bibliotekarz
biblioteka główna
mdunska@mgbpkorsze.pl

Maciej Ceglecki
specjalista ds. komputeryzacji
biblioteka główna
mceglecki@mgbpkorsze.pl

Urszula Flis
pracownik gospodarczy
biblioteka główna
uflis@mgbpkorsze.pl

Mirosława Kaczmarczyk
starszy bibliotekarz
filia biblioteczna w Sątocznie
m.kaczmarczyk@mgbpkorsze.pl

Monika Hajduk
młodszy bibliotekarz
filia biblioteczna w Łankiejmach
mhajduk@mgbpkorsze.pl

Marcelina Afrykańska
młodszy bibliotekarz
filia biblioteczna w Łankiejmach
mafrykanska@mgbpkorsze.pl

Iwona Ciunczyk
starszy bibliotekarz
filia biblioteczna w Garbnie
i.leszczynska@mgbpkorsze.pl

Danuta Demczuk
specjalista ds. świetlicy
świetlica wiejska w Garbnie
ddemczuk@mgbpkorsze.pl