Administrator Danych Osobowych informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach pełni Pani Hanna Drączkowska. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Bibliotece oraz realizacją praw z tym związanych, telefonując pod numer: +48 533 327 058 lub pisząc pod wskazany adres e-mail: iod@korsze.pl.