IODO


Administrator Danych Osobowych informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach pełni Pani Paulina Więckiel. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Bibliotece oraz realizacją praw z tym związanych, telefonując pod numer: 534-860-829 lub pisząc pod wskazany adres e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl